PROGRAM AKCE

01.02.2014 02:00

Pátek 13.6.2014 Třebíč

 

1) Příjezd všech účastníků do prostoru tábora dne 13.6. v pátek od rána do 20.00 hodin. Tábor bude umístěn v areálu bývalého trenikového hřiště HFK Třebíč. Registrace ve vyznačeném stanu. Souřadnice -   49°12'53.308"N 15°54'11.650"E

2) Stavba dobového tábora a umístění veškeré techniky bude řešeno na místě dle pokynů hl.pořadatele. Týká se rozmístění stanů, umístění techniky a parkování  vozidel účastníků.

3) Strava a pitná voda na pátek a sobotu zajištěna pořadateli. Další pití ( točené PIVO apod.) lze zakoupit v ARMĚ (nikdo nebude v pátek moc pít, v sobotu se střílí!). Večeře v pátek bude vydávána od 19,00 do 20,30 hod.

4) Po setmění možnost promítání německých válečných týdeníků a lehrfilmů v táborovém kině.

5) Nikdo nebude v prostoru tábora v civilu, pouze v uniformách, také používání nedobových a  jinak hyzdících věcí (plastové kelímky apod.) je nepřípustné.

6) Večerní porada všech velitelů jednotek, seznámení se scénářem a harmonogramem bitvy - podle potřeby.

7) Strážní služba dle rozpisu celou noc! Bude rozdělena při registraci a její nedodržení bude trestáno - i vyloučením z akce!

 

Sobota 14.6.2014

 

1) Budíček v 6.30 (tak jako minulé ročníky neplatí pro herr Forman)

2) Výdej snídaně od 7.00 - 8.00 hod.

3) V 9.00 hod. nástup všech jednotek . Všichni nastoupí ustrojeni a vyzbrojeni tak, jak se zúčastní odpolední ukázky. Velitelé armád osobně překontrolují ústrojovou kázeň. Kdo nebude splňovat podmínky, nemůže se zúčastnit ukázky. Zároveň proběhne kontrola  zbraní policií ČR - všichni budou mít u sebe náležité doklady, v případě expanzní zbraně průkaz expanzní zbraně. Seznámení s ukázkou, rozdělení pracovních úkolů.

4) Dopoledne příprava bojového prostoru, dle rozdělení velitelů. Kdo nemá službu nebo jinou činnost má osobní volno. Přesun vybrané techniky na určená místa. Další činnost dle programu - zajištění AS střelnice pro děti, ukázky zbraní a techniky . Dobový shop .. atd.

5) 11.00 - porada velitelů obou armád (platí i pro herr Forman). Upřesnění scénáře, vyhodnocení nástupu, rozdělení bojových úkolů.

6) 12.00 - 13.30 hodin - výdej oběda.

7) 14.00 -  bojová ukázka, po ní nástup, defilé atd....... pak volno

8) 18.00 - 19.00 výdej večeře pro přeživší

9) 19.00 - ....... - volná zábava. Platí přísné podmínky pro slušné chování!!!

 

Neděle 15.6.2014

 

Budíček jak kdo vstane, sbalení a úklid tábora. Budem stále pod veřejným dohledem!

Herr Forman vstávat nemusí, po sbalení a uklizení tábora ho jemně vzbudit a nezapomenout ho odvést zpět do Vrchlabí.